Bakonykúti Község

jóváhagyott településfejlesztési koncepciója,

településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata


  

 

 

1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

 

H27.sz. Határozat - koncepció(pdf)

 

BAKONYKÚTI TELÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ(pdf)

 

 

2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

 

BAKONYKÚTI TSZT Határozat és leírás(pdf)

 

TSZT SZERKEZETI TERV(pdf)

 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

BAKONYKÚTI HÉSZ (pdf)

 

HÉSZ 2.sz MELLÉKLET : SZT-1 Belterületi szabályozási terv (pdf)

 

HÉSZ 3.sz. MELLÉKLET: SZT-2 Külterületi szabályozási terv (pdf)

 

HESZ 3. függelék mintakeresztszelvenyek (pdf)

 

 

 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas