FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Bakonykúti Község

új településfejlesztési koncepciója,

településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata

felülvizsgálatának tárgyában
  

 

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy elkészült településünk új településfejlesztési koncepciójának, valamint a településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata felülvizsgálatának véleményezési tervdokumentációja. 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint munkanapokon 9-12 között a Polgármesteri Hivatalban. 

A tervekkel kapcsolatban Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 6/2017. (V. 30.) rendelete szerint a Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2020. március 16 - 2020. április 14-ig. 

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben az elkészült településfejlesztési koncepcióval, valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításának és felülvizsgálatának tervdokumentációjával kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet. Az írásos véleményt a polgarmester@bakonykuti.hu e-mail címre is el lehet küldeni. 

Az Önkormányzat a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórumot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján nem tartja meg.

 

Dokumentumok:

 

1. Jóvágyandó munkarészek

HESZ (pdf)

TSZT Szerkezeti terv(pdf)

HESZ 3. függelék mintakeresztszelvenyek (pdf)

SZT-1 Belterületi szabályozási terv (pdf)

SZT-2 Külterületi szabályozási terv (pdf)

 

2. Koncepció

Településfejlesztési koncepció (pdf) 

 

3. Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat (pdf)

P-1 Probléma térkép (pdf)

V-2 Településrész lehatárolás (pdf)

1-sz Áttekintő (jpeg)

2-sz Átnézetes (jpeg)

3-sz Genetikus talajtipusok (jpeg)

4-sz Talajképző kőzetek (jpeg)

5-sz Vízrajz (jpeg)

6-sz Vízbázis (jpeg)

7-sz Érzékenység (jpeg)

 

 4. Alátámasztó munkarészek

TSZT HESZ ALÁTÁMASZTÓ (pdf)

Település Örökségvédelmi Hatástanulmány (pdf)

Közlekedési térkép (pdf)

Mintakeresztszelvények (pdf) 

Környezeti értékelés

Környezet értékelés (pdf)

1-sz térkép (jpeg)
2-sz térkép (jpeg)
3-sz térkép (jpeg)
4-sz térkép (jpeg)
5-sz térkép (jpeg)
6-sz térkép (jpeg)
7-sz térkép (jpeg)

 

 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas