Tisztel Lakosság!

 

 A Fejér Megyei Kormányhivatal a Gúttamási Dolomitbánya környezetvédelmi engedélye iránti kérelem tárgyában indult eljárást felfüggesztette az alábbi indoklással:

1.    A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a Rencz-Park Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Kft.  2015. november 18. napján benyújtott kérelmére az „Isztimér I.(Guttamási dolomitbánya)- dolomit” védnevű bányatelken tervezett külszíni bányászati tevékenység végzése tárgyában benyújtott környezeti hatástanulmány alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

2.    A Környezetvédelmi Hatóság végzésében megállapította, hogy a Rencz-Park Kft., mint az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél helyébe az IMRE-MAJOR Kft., mint jogutód lép.

3.    A Környezetvédelmi Hatóság elutasította a bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély iránti kérelmet.

4.    Az alaphatározattal szemben a Kft. fellebbezést nyújtott be.

5.    A Pest Megyei Kormányhivatal az alaphatározatot megsemmisítette, tekintettel arra, hogy zaj-és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, valamint természetvédelmi szempontból további tényállás tisztázása vált szükségessé.

6.    A Környezetvédelmi Hatóság lefolytatta a szükséges eljárási cselekményeket, majd az ismételten elutasította a Kft.-nek a bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély iránti kérelmét.

7.    A Kft. fellebbezést nyújtott be az elutasító döntéssel szemben.

8.    A Pest Megyei Kormányhivatal a Fejér Megyei Kormányhivatal határozatát megsemmisítette.

9.    A másodfokú döntéssel szemben Isztimér Község Önkormányzata 2018. június 13-án keresetet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, amely a keresetet és a kapcsolódó iratanyagot megküldte a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

10.  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két) 32. § (1) bekezdésének a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezése szerint: „Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti”


11.  A fentiekre tekintettel a folyamatban lévő környezetvédelmi hatósági eljárást az FE-08/KTF/95-1/2018. számú elsőfokú határozatot megsemmisítő PE/KTFO/745-2/2018. számú másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatának lezárásáig felfüggesztette.

 

Határozat az eljárás felfüggesztéséről

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas