M E G H Í V Ó

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő Testülete
2010. október 15-én (pénteken) 15.00 órakor
 alakuló ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza
       8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Napirendi javaslat:

1./  Ünnepélyes megnyitó, a helyi választási bizottság tájékoztatója a választás
       eredményéről, megbízólevelek átadása
       Előadó: Mayer Nándorné HVB elnökhelyettese

2./  Az önkormányzati képviselők eskütétele

3./ A polgármester eskütétele

4./  Az Ügyrendi és Jogi Bizottság létrehozása
      Előadó: Marics József polgármester

5./  A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
      Előadó: az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

6./ Az alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
     Előadó: Marics József polgármester

7./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, egyúttal kérem, hogy esetleges akadályoztatását szíveskedjék előre jelezni.

Bakonykúti, 2010. október 8.

                   Tisztelettel:
                                      Marics József
                                      polgármester 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas