Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága
8045.Bakonykúti,Szabadság u.41.
Tel.: 22/595-001
Fax: 22/595-001
e-mail: bakonykuti@vivamail.hu
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága
16/2010. (X.03.) sz.
h a t á r o z a t a

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága az 1997. évi C. törvény  73.§ (3) bek. alapján meghozta a következő határozatát:

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának az Bakonykúti  01.  szavazóköri eredménye alapján a következő választási eredményt állapítja meg:

A választás eredményes volt, az egyéni listás képviselő jelöltekre leadott  érvényes szavazatok száma: 400   db.

- Andrásy Ferencné független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 37

-  Bagotai Norbert  független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 14

-  Dr. Fülöp Gyula független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 64

-  Hajdú Csaba független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 43

-  Kasza Jánosné független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 57

-  Kaufmann Jenő Antalné független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 46

-  Szalmási Tamás Ferencné független képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 50

- Takács János független  képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 35

-  Törjék György független  képviselő jelöltre leadott érvényes szavazat: 54

ez alapján az egyéni listán  megválasztott  képviselők:

-  Dr. Fülöp Gyula független
-  Kasza Jánosné független
-  Törjék György  független
-  Szalmási Tamás Ferencné független.

A döntés ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére való hivatkozással.

A fellebbezést Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

·         a jogszabály helynek megjelölését, amellyel a döntés érintett,

·         a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – a postai értesítés címét,

·         a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának a Bakonykúti  01. sz. szavazóköri eredménye alapján megállapította a helyi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztott képviselők

-  Dr. Fülöp Gyula független

-  Kasza Jánosné független

-  Törjék György  független

-  Szalmási Tamás Ferencné független.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja alapján a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő, valamint a tv. 13.§ (1) bek. szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 

A bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.  105/A. § (2) bek. h) pontja, a jogorvoslatról való tájékoztatás tekintetében a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdései, 80. § (1)-(2), és (4) bek. szerint járt el.

Bakonykúti , 2010-10-03.
            Meiszter Attiláné
              HVB elnök

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas