Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2009. (XI.30.) B. Önk. sz. rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002. (XII.30.) B. Önk. sz. rendelet módosításáról

 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 13/2002. (XII.30.) B. Önk sz. rendeletét / a továbbiakban :”R” az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R” 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Szolgáltatási díj mértéke

2010. évre

120 l-es edény ürítési díja:                  254.-Ft/ürítés + Áfa

Hulladékgyűjtő zsákok ára:                  220.-Ft/db + Áfa

2.§

Ez az ármódosító rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a megállapított díjak az ezt követően igénybe vett szolgáltatásokra alkalmazhatók, egyidejűleg a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.30.) B. Önk. sz. rendeletet módosító  15/2008. (XII. 15.) B. Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

 

                        Marics Józsefné                                      Parajdi Cecília

                         polgármester                                              aljegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetése 2009. november 30. napján megtörtént.

Bakonykuti, 2009. november 30.

                                                            Parajdi Cecília

                                                                 aljegyző

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas