Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság
Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha

 

neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, faji hovatartozása, világnézeti meggyőződése, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság plakátja

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas