Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az „Isztimér I. (Guttamási dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelken tervezett bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély iránti kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala elutasította. Az elutasító határozat és az ezzel kapcsolatos dokumentáció megismerhető Bakonykútiban, a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (ügyfélfogadási idő: kedd 8-12 óráig), az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban (ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-15.30 óráig, kedd és péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-12 óra és 13-15.30-ig), valamint elérhető a Környezetvédelmi Hatóság és Bakonykúti Önkormányzat honlapján:

 

http://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Elutasító határozat

 

Iszkaszentgyörgy, 2018. január 12.

 

Tisztelettel:

Kovács Edit

jegyző

 

---------------------------------------------------- 

Részletek a csatolt elutasító határozatból:

... a tervezett tevékenység nincsen összhangban Isztimér település rendezési eszközeivel. A településrendezési terv szerint Má-általános mezőgazdasági övezeti besorolású illetve védelmi rendeltetésű erdőterületek vonatkozásában.

Isztimér Község Önkormányzata a településrendezési tervet módosítani nem kívánja, így a tervezett tevékenység vonatkozásában a településrendezési tervvel való összhang nem teremthető meg.

A fentiek alapján, figyelemmel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának FEJ-379/4/2017. iktatószámú levelében foglaltakra is – miszerint a dokumentáció közútkezelői szempontból nem fogadható el -, valamint a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének S/725-3/2016. számú belföldi jogsegély keretében tett nyilatkozatára a tervezett tevékenységre környezetvédelmi engedély nem adható. 


Magyar Közút Nonprofit Zrt.:

A 8212. jelű közúton a tanulmányban is említettek szerint a 6+525-9+811 km szelvények között (Guttamási központ- Bakonykúti végszelvény) 15 tonnás össztömeg korlátozás van érvényben.

Álláspontunk szerint az útszakasz teherbírása még a tervezett 15 tonna össztömegű járművekkel történő szállításra sem alkalmas. 

A kezelésünkben lévő országos közutak állapotának megóvására tekintettel javasoljuk más, alternatív szállítási útvonal meghatározását, ill. kialakítását, például az Iszkaszentgyörgy III-IV jelű bányák, vagy Csór és a 8. számú főút irányába. ... A szakértői véleményben kijelentik, hogy alternatív szállítási útvonal nem létezik, azonban ennek alátámasztására a dokumentáció nem tartalmaz leírást, vagy más információt. 

Az átdolgozott környezetvédelmi hatástanulmány hiányos, ezért a dokumentáció közútkezelői szempontból nem fogadható el.

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas