Tájékoztató ebösszeíráshoz

 

Bakonykúti Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel a község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez, 2017. július 15-től – szeptember 15-ig.

Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján mely ebenként 30.000 Ft-ig terjedhet.

 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) vagy Bakonykútiban a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők az önkormányzati weboldalról: www.bakonykuti.hu , illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

 

 Adatlap Word formátumban

 Adatlap PDF formátumban

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére (Iszkaszentgyörgyre vagy Bakonykútiba) levélben postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtődobozba történő elhelyezéssel, vagy e-mailben: iszka.titkarsag@axiannet.hu  címre, tárgymezőbe:”EBNY”feltüntetéssel.

 

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017. szeptember 15.

 

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel még esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezt követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

 

Útmutató az „Ebösszeíró adatlap” nyomtatvány kitöltéséhez

 

A nyomtatványt nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az eb tartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell tölteni mindkét pontot.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajta hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (chip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett chip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eb oltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden eb tartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Amennyiben sem tulajdonában, sem tartásában nincsen eb, akkor kizárólag erről szíveskedjen – az adatlapon feltüntetettek szerint – nyilatkozni.

 


Együttműködésüket előre is köszönjük! 


Kovács Edit sk.

jegyző

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas