HIRDETMÉNY

  

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve a 6/2017. (V.30.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.

 

Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében  Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza. Az arculati kézikönyvet és a rendeletet a képviselő-testületnek 2017. szeptember 30-ig meg kell alkotnia.

 

Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

 

Fentiek alapján kérem a lakosságot és a partnereket, hogy 2017. június 29-ig tegyék meg előzetes írásos javaslataikat, véleményüket a készülő tervekkel kapcsolatban.  Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére vagy a bakonykuti@vivamail.hu e-mail címre.

 

A készülő tervvel kapcsolatban tájékoztatás a polgármesteri hivatalban kérhető.

 

Bakonykúti, 2017. június 15.

Marics József

polgármester

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas