Meghívó

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

2017. június  14.-én (szerdán) 17 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

  

Tisztelt Lakosság!

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 sz. Kormányrendelet értelmében 2017. szeptember 30.-ig lehet alkalmazni a jelenleg hatályos helyi építési szabályzat településképi előírásait, addig minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészletét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. Azt szeretnénk, hogy a településünk jövőbeni arculatát meghatározó szabályzást a lakosság aktív részvételével, az Önök véleményére támaszkodva tudjuk megalkotni, ezért a munka megkezdésekor, annak folyamatáról, a vélemény nyilvánítási lehetőségekről lakossági fórumon kívánunk tájékoztatást adni.      

 

A lakossági fórum helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.41.)                        

 

Napirend:

1.    Tájékoztató az új településképi rendelet, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésének folyamatáról, a partnerségi egyeztetésről

2.  Tájékoztató a Települési Szennyvízkezelési Programról (TSZP)

 

Bakonykúti, 2017. június 6.

 

Tisztelettel:

Marics József

polgármester

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas