Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő testületének

2016. április 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2016. (IV.19.) önkormányzati határozata

Vidékfejlesztési Program pályázat benyújtásáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében, "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés- VP-6-7.4.1 .1-16" jelű pályázatra.

A fejlesztés megnevezése: "Többfunkciós közösségi tér létrehozása Bakonykútiban".

A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: Bakonykúti 130/2. hrsz.

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a fejlesztéshez szükséges 25 % saját erőt - maximum bruttó 5 millió forint erejéig –a 2016. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Határidő : 2016. április 21.

Felelős: polgármester

Határozat 

 

Közösségi Ház"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas