FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FÖKAPITÁNYSÁG
SZÉKESFEHFÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTALY
KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY
 
Csontos Péter c. r. törzszászlós körzeti megbízott
Működési körzet: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti község
Telefon: 06/20/210 45 26
Körzeti megbízotti iroda: Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1
Fogadóórájának időpontja, helye: minden hónap első hetének keddjén 10-11 óra között, Bakonykúti, Szabadság utca 41. szám alatti Önkormányzat épületében!
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas