Változások a szociális szolgáltatások területén

 

Bakonykútiban 2009. január 1-től a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai irányításával kerül megszervezésre a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A családsegítés célja, hogy tájékoztatást, információt nyújtson egyének, családok számára, segítséget nyújtson problémáik felismerésében, hatékony megoldás módokat találjanak a problémák kezelésében. A családsegítő szolgáltatás feladata a hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok hátrányainak leküzdése.

A gyermekjóléti szolgáltatás segítséget nyújt a gyermekek és szülők számára családban történő nevelkedésük elősegítésében, jogainak, érdekeinek érvényesítésében, a szülői kötelezettségek teljesítésében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, illetve a már kialakult veszélyeztető helyzet megszüntetésében, valamint a családból való kiemelésének megelőzésében.

A házi segítségnyújtás, a házigondozó-szolgálat célja, hogy segítséget nyújtson az idős, beteg, önmaguk ellátására már nem, vagy csak részben képes lakosság számára mindennapi életvitelükhöz, az önellátás képesség megtartásával, az elmagányosodás leküzdése.

A házi segítségnyújtás tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére kiterjedő teljes körű gondoskodást jelent. A házi gondozónő segítséget nyújt a gyógyszer felíratásában, a vásárlásban, az étel elkészítésében vagy lakásra vitelében, a lakáson belüli feladatok – takarítás, mosás – végzésében, egyéb ügyintézésben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elsődleges célja, hogy a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú lakosság számára megteremtse a lakáson belüli biztonságos életkörülményeket, biztosítsa rosszullét, baleset és egyéb „vészhelyzet” esetén az ügyeletes gondozónő segítségének kérését.

A szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről információ kérhető a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ telefon számán: 06-22-329-568, vagy személyesen a feladatot végző szociális munkásoktól, családgondozóktól, szociális gondozóktól.

A szolgáltatások igénybevételének részleteiről, a helyi fogadóórák időpontjáról 2009. januárjában, a helyben szokásos módon tájékoztatjuk Önöket.

 

Szokoli Erzsébet szociális munkás, intézményvezető

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas