Megalakult a Képviselő-testület

 

A lassan sötétedő faluban viharos szél tépi a fákat, kabátunkat összehúzva, fázósan igyekszünk a Hivatalba. Nagy nap a mai, az újonnan megválasztott testület eskütételére igyekszünk. A Templom mögötti a rózsák fittyet hánynak a szélnek, dúsan ontják virágaikat, a kecskerágó vörös levelei izzanak a sápadt lámpafényben. Jól esik a meleg fogadtatás, az ölelések, meghatottan foglalunk helyet.

Marics József az újonnan megválasztott - régi polgármester üdvözli a megjelenteket és megnyitja az első alakuló ülést. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, köztük soron kívül a járási illetékességi terület megváltoztatására vonatkozó tervezet véleményezését, amelyet a képviselők egyhangúlag elfogadnak.

Első napirendként Késmárky Rita, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választási eredményeket, majd a négy megválasztott képviselő: Szalmási Tamásné, Varga Sándor, Kaufman Jenőné Marika, Takács János leteszik az esküt, melyet Marics József polgármester eskütétele követ.

Ezt követően a polgármester köszöntőjére kerül sor, melynek során megemlékezett az 1956-os forradalomról és szabadságharcról is.  Csinos kis kiállítást állítottak össze a teremben korabeli napilapok felhasználásával. Majd megköszönte a két leköszönő képviselőnek, Kasza Jánosné, Ilonkának és Fülöp Gyulának a településért végzett munkát és kérte őket, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel a képviselő-testület munkáját és tudásukkal, felkészültségükkel segítsék a jelenlegi testület munkáját is. Köszöntésében szó esik arról a felelősségteljes és nehéz feladatról, mely a következő öt évben vár a testületre. A település speciális helyzetéből adódóan, a víz- szennyvíz kérdése prioritást élveznek.

A további munka során a polgármester javaslatára, titkos szavazással, egyhangúlag megválasztják Szalmási Tamásnét alpolgármesternek, aki a megválasztása után esküt tesz.

Végezetül a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy ezen a napon – október 22-én kora délután – e-mail-ben kapott értesítést a Kormánymegbízottól arról, hogy a településünket vissza akarják csatolni a Móri Járáshoz. Valamennyien megdöbbenve és csodálkozva hallgattuk e nem várt bejelentést. A Testület valamennyi tagja egyhangúlag ellenezte a visszacsatolást. Marics József vállalta, hogy az ünnepek alatt kidolgozza és előkészíti a választ.

Az első alakuló ülésre gratulációk és gyöngyöző hideg pezsgő teszik fel a koronát. Kellemes, barátságos estét töltöttünk együtt.

Takácsné Albert Judit

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

 

""""""
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas