Bakonykúti Község Önkormányzata

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Telefon/fax. (22)595-001

www.bakonykuti.hu

HIRDETMÉNY

Bakonykúti Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.  

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

A   pályázat benyújtása:

 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében pályázói regisztráció szükséges, elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztatás és a csatolandó mellékletek listája a fenti honlapról letölthető.

Bakonykúti, 2014. október 3.

Marics József

polgármester

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas