ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

            Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései alapján az alábbi fontosabb információkról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot:   

I.             Hulladékszállítás:

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2014. január 24.-én új szerződést kötött a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésére a kiválasztott szolgáltatóval, a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft.-vel. Ez alapján az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a szolgáltatóval Bakonykúti területére vonatkozóan a közszolgáltatás szervezésére, amely több, a lakosságot is érintő változást tartalmaz. A változások az alábbiak:

  1. A díjszabás nem változik (80 literes edény ürítése bruttó 242,84 Ft., 120 literes edény ürítése bruttó 320,38 Ft. alkalmanként), de az edényzetbe elhelyezhető hulladék súlyhatára meghatározásra került, mely szerint a 80 literes edényzetbe max. 15 kg. a 120 literes edényzetbe max. 22 kg. hulladék helyezhető el.
  2. Az üdülő tulajdonosok (a település nem állandó bejelentett lakosai) részére a Közszolgáltató a továbbiakban az éves közszolgáltatási díj 50%-át fogja megállapítani. Ettől függetlenül a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezés továbbra is változatlan formában fennmarad.
  3. Vegyes többlethulladék (kommunális hulladék) elszállítására alkalmas zsák díja bruttó 420 Ft./db., a zöldhulladék elszállítását biztosító matrica díja 350 Ft./db.
  4. A zöldhulladék elszállítása évente egy alkalommal, az önkormányzat által meghatározott és előre meghirdetett időpontban ingyenes a lakosság számára. Ezen gyűjtés során 110 literes áttetsző zsákban vagy max. 0.1 m3-es köteg formájában lehet kihelyezni a zöldhulladékot, a zsákok, kötegek számának korlátozása nélkül.
  5. Az elkülönített (szelektív) hulladék begyűjtése házhoz menő rendszerben valósul meg, szállításának gyakorisága havi egy alkalom, minden hónap első keddi napja. A házhoz menő gyűjtés mellett a szolgáltató a továbbiakban is végzi a településen meglévő szelektív sziget üzemeltetését is.
  6.  A lomtalanítás az eddigiektől eltérően új formában, házhoz menő jelleggel fog megvalósulni 2014. március 01. és október 31 között. A szolgáltatást az ingatlan használónak kell megrendelni a 22/202-260 telefonszámon, a jelentkezés során meg kell adni a hulladék várható mennyiségét, amely legfeljebb 3 m3 lehet. A hulladék elszállítására a megrendelést követően a hétfői hulladékszállítási napon kerül sor. A szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási rendszerbe be vannak kapcsolva és fizetik annak díját, díj-hátralékkal nem rendelkeznek.

            Nem kerül elszállításra:

·         elbontott gépjármű karosszéria

·         építési törmelék

·         veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, pala stb.)

·         ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

·         tehergépjármű- és traktor gumiköpeny

·         háztartási hulladék

·         kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Bővebb információval a Szolgáltató az ügyfélszolgálatán a 22/504-412 (székesfehérvári) vagy a 22/407-416 (móri) telefonszámon áll az Önök rendelkezésére.

 

II.           Közterületi járdák karbantartása, felújítása:

            Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a község lakóival együttműködve megkezdi a közterületi, felújításra szoruló járdák karbantartását, amelyhez 2014. évre – a költségvetésében a dologi kiadások terhére – 300.000.-Ft keretet biztosít.  Bakonykúti községben lévő lakóingatlanok tulajdonosai 2014. április 15. napjáig nyújthatják be kérelmüket az ingatlanuk előtti, felújításra szoruló járda karbantartásához önkormányzati anyagszükséglet beszerzéséhez. A határidőben beérkezett kérelmeket a képviselő-testület bírálja el és az elfogadott éves keret terhére a legrosszabb állapotú járdák javításához folyóméterenként 2.000.- Ft értékű építőanyagot  biztosít az igénylők számára.

A képviselő-testület a beérkezett kérelmeket 2014. április 30. napjáig bírálja el.

III.          Eb tartás:

            Sajnálatos módon az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett az ebtartás szabályainak megsértésével kapcsolatban, amely egyrészt zavarja a lakosság nyugalmát, másrészt a szabadon kóborló ebek károsítják a közterületre kiültetett növényeket. A 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17.§-a szerint belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Ezzel összhangban Bakonykúti Község Önkormányzatának 13/2005. (XI.10.) rendelete szerint az eb tartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. Kérem, hogy a lakosság nyugalma és a közterületen végzett sok-sok önkéntes munka megbecsülése érdekében az eb tartók szíveskedjenek a fenti rendeleteket betartani!

IV.           Közbiztonság:

            Az Isztimér és Bakonykúti községek területére illetékes körzeti megbízott rendőr részére Guttamásiban kialakításra került egy körzeti megbízotti iroda, ahol Gaál András r. zls. körzeti megbízott az alábbi időben fogadóórát tart a lakosság részére:

·         páratlan héten:           szerdán           09.00-11.00-ig

·         páros héten:   pénteken          17.00.19.00-ig

            Elérhetőségei:   vezetékes telefon:         300-102

                                   mobil telefon:                06-20-381-49-33

 

Bakonykúti, 2014. március 27.

 

                                                                                              Marics József

                                                                                               polgármester                                                                                            

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas