A Lámpás ’92 Alapítványról

Szervezetünk 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy (elsősorban értelmi) fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási lehetőségeket dolgozzon ki. Alapítványunk úttörő szerepet vállalt a fogyatékos emberek számára élethosszon át tartó, egyéni gondozást és egyéni léptékű otthont biztosító lakóotthonos ellátás gyakorlatának a hazai kialakításában.

Az elmúlt bő húsz év során szervezetünk tevékenysége számos új elemmel és új ellátási formával bővült. Jelenleg lakóotthonos, és foglalkoztatási programjaink mellett családok átmeneti otthonait, állami gondozásból kilépő fiatalok utógondozó otthonait, illetve fogyatékkal élő embereket saját környezetükben segítő támogató szolgálatokat is működtetünk. Programjaink immáron 13 intézményben, 50 munkatárs alkalmazásával folynak; összesen 122 fő számára biztosítunk bentlakásos, otthont nyújtó ellátást, valamint közel 200 fő számára támogató szolgáltatást.

A lakóotthonokról

Szervezetünk jelenleg hét telephelyen (Budapesten, Gödön, Csömörön, Valkón és Bakonykútiban) működtet kiscsoportos (8-10 fős) lakóotthonokat.

A lakóotthonban élő értelmi sérült fiatalok, felnőttek mindennapi - saját és közös - tevékenységeiket a képességeik szerint önállóan maguk szervezik és végzik, ám minden helyzetben, amikor ezt igénylik, maguk mögött tudhatják a segítők és az otthon támogatását. A lakóotthon az otthonnyújtáson túl komplex gondozást nyújt, amely a mindennapokban való segítség és jelenlét mellett lehetőség szerint átfogja és támogatja a lakó életének majd valamennyi területét, a munkavállalástól a hivatalos ügyek intézéséig. Mindez a hosszú távon – akár élethosszon át - családias, személyes jelleggel zajlik.

 

Bakonykúti lakóotthonunk 1997-ben létesült, 191m2 lakóterületű családi házban. Az otthon 8 fő, jellemzően középsúlyosan értelmi sérült fiatal férfinak biztosít férőhelyet. Lakóink életkora 25-47 év közötti. Klienseink között hárman az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Bakonykúti Mintagazdaságban dolgozik – ez a modellprogram megváltozott munkaképességű, jellemzően értelmi sérült fiatalok mezőgazdasági foglalkoztatását célozza.

A szervezett szabadidős programjaink között nagy súllyal szerepelnek a sportfoglalkozások, illetve a ház közös kertjének a művelése.

Otthonunkban 2 fő szociális segítő, 2 fő ápoló-gondozó és egy intézményvezető dolgozik, emellett rendelkezésre állnak a szervezet állandó jelleggel nem helyben dolgozó munkatársai (gyógypedagógus, szociális munkás) illetve közös programjai (művészeti és sportprogramok, nyaralások, hitéleti alkalmak).

 

Elérhetőségünk:

Frankel Erika intézményvezető (0630/585-5897)

Székhely: 2114 Valkó, Arany János u. 15.

iroda: 1131 Budapest, Tomori u. 23.

Tel./fax: 06-1/239-6690

Honlap: www.lampas92.hu

e-mail: lampas92@gmail.com

bankszámlaszám: 11713005-20416074

adószám: 18662041-1-13

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas