HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS BEVEZETÉSE!

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatni kívánjuk, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás 2013. január 1-től az alábbi szállításokkal bővül ki a heti rendszeres  háztartási vegyes hulladék szállításon felül:

-          házhoz menő szelektív gyűjtés (műanyag és papírhulladék) - évi 12 alkalommal

-          zöldhulladék szállítás                                                      - évi 8 alkalommal

-          lomtalanítás                                                                  - évi 1 alkalommal

Műanyaghulladék gyűjtése (bármilyen áttetsző zsákban)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

   - Üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok

  - Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolószerek) 

      -  Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók

 

A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű csomagolószereket laposra taposva, kupakot visszatekerve rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos zsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

-  újságpapír, prospektus, papírzacskó, kartondoboz

Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Zöldhulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, vagy kötegelve)

lomb, levelek, fűnyírásból eredő hulladék, ágak, gallyak

Díjmentesen kihelyezhető évente összesen 8 darab, matricával ellátott zsák vagy köteg (max. 0,5 m3). A többlethulladék csak  matrica felhelyezése esetén kerül elszállításra!

Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulladékot és a zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki!

Kérjük, hogy háztartási vegyes hulladékot ne helyezzenek el a szelektív hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítjuk el.

A települési hulladék szállításának  napja a korábbiakkal egyezően HÉTFŐ, az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításának napjai:

01.07., 02.04., 03.04., 04.29., 05.27., 06.24., 07.22., 08. 19., 09.16.,10.14., 11.11., 12.09.

Ügyfélszolgálatunk a 22/504-412 (székesfehérvári) vagy a 22/407-416 (móri) telefonszámon bármilyen kérdésben az Önök rendelkezésére áll.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT    DEPÓNIA KFT.

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas