Bakonykúti Község Önkormányzata
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Telefon/fax. (22)595-001
www.bakonykuti.hu

HIRDETMÉNY

Bakonykúti Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2013. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.  

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

A   pályázat benyújtása:

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!!!

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 23.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében pályázói regisztráció szükséges, elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztatás és a kötelező mellékletek listája a fenti honlapról letölthető.

 

Bakonykúti, 2012. október 31.

 

 Marics József

  polgármester

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas