Bakonykúti a Virágos Magyarországért mozgalomban

 

        Az Entente Florale Europe elnevezésű verseny - amelynek része a „Virágos Magyarországért” verseny - Európa legrégibb és legsikeresebb virágosítási mozgalma. 1975-ben indult útjára és 12 ország, 25 ezer települését, mintegy ötvenmillió embert képes évente összefogni. A verseny követelményrendszerében a virágosítás mellett nagy hangsúllyal szerepelnek a környezetvédelem, a természeti és épített örökség megőrzésének és a tájvédelem szempontjai is.    

      Településünket 2012. augusztus 22.-én kereste fel a verseny bíráló bizottsága,  Tamás Ádám  kertészmérnök, - akinek legismertebb munkája a székesfehérvári Virágóra, amelynek 35 éven át volt a tervezője - és Stumpf Ágnes a Magyar Turizmus Zrt. képviseletében.

      A vendégeket a Polgármesteri Hivatalban Marics József polgármester, Parajdi Cecília jegyző és jómagam fogadtuk. A polgármester úr és a jegyző asszony röviden ismertették a település jellemzőit, lélekszámát, az önkormányzat költségvetésének legfontosabb bevételi és kiadási számait, valamint a „Bakonykúti Községért Közalapítvány” hozzájárulását a falu szebbé tételéhez. 

      Vendégeink elmondták, hogy a „Virágos Magyarországért” verseny céljai között szerepel, hogy a lakosság az élőhelyét minél nagyobb számban gondozza, szépítse.  Így az előző években olyan település is nyert díjat, ahol a Bizottság a lakosság nagymértékű aktivitását, nevezetesen a házak előtti kiültetéseket is figyelembe vette a döntésénél. A másik szempont a turizmus fejlesztése, ahol szintén nem elhanyagolható, hogy egy település miképpen mutatkozik be az odalátogatóknak.

     Elsősorban az érdekelte őket, hogy az előző év óta a falu közterületein történt- e valamilyen fejlesztés, parképítés, közterület szépítés, virágosítás. Miután a polgármester úr elmondta, hogy a 2012. évi fejlesztések egyik ötletgazdája és egyben egyik legaktívabb megvalósítója Takács Judit és férje János volt, röviden vázoltam, hogy a „Bakonykúti Községért Közalapítvány” kérdéssel fordult a lakossághoz, lennének-e javaslataik a településsel kapcsolatosan. Voltak elképzeléseink, így javasoltuk a temető meredek részűjének cserjésítését, a falu főutcáján a még üres területek, például a kis fahíd környékének szépítését, a Kitelepítettek emlékműve környékének befejezését, és a faluvégén álló kereszt környéki kis parkban pad elhelyezését.

    Az Alapítvány az elképzelést 90 ezer forint értékű növények beszerzésével támogatta, mely összeget azzal egészítettük ki, hogy a telepítendő fákat, cserjéket saját eszközzel szállítottuk a faluba. A több helyről történt a beszerzés oka a legjobb ár-érték arány elérése volt. A telepítés saját elképzelésünk szerint valósult meg. Így, kora tavasszal a temető oldalába 75 db nagy díszítőértékű, vegyes –madár- és kisállat-barát cserje kiültetésére került sor, nem elhanyagolva, hogy az elsődleges cél a terület megvédése az eróziótól.  A kis fahíd mellé fák és virágzó cserjék kerültek.  Az emlékmű környékére atlaszcédrus, örökzöld és lombhullató virágzó cserjék; a Szabadság utca felső részére a szokásoknak megfelelően gyümölcs – és díszfák vegyesen.  Ezzel egyidőben a kiöregedett és korhadt gömbakácokat eltávolítottuk,- hiányuk nem érezhető, mivel az elmúlt 5 évben  új fák és cserjék kerültek a zöldterület ezen részére.

      A polgármester úr elmondta, hogy a sportpálya környékét kitakarították az elvadult bokroktól, a kiszáradt-öreg fáktól.  Helyükre 10 db hársat ültettek, melyet az önkormányzat által foglalkoztatott személy gondoz. A falu közterületein szintén a Közalapítvány támogatásával padok és asztalok kerültek kihelyezésre, így jutott a faluvégi térre is. A faragott szobrok gondozása megtörtént, a több helyre kihelyezett virágládák örökbefogadása úgyszintén, azok beültetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

     Ezután a vendégekkel sétára indultunk - elsőként a Szabadság utca bejárására került sor. A virágládák színes kiültetése és a villanyoszlopokon „emberi magasságban” elhelyezett futómuskátlik látványa tetszést váltott ki.

      A Templomtéren megemlítették, hogy a fák egészségének megőrzéséhez szükséges lenne egy szakszerű ifjító metszésre, a lépcsők előtti terület rendezése is felmerült, meggondolandó valamilyen talajtakaró- pl. borostyán- beültetés, tehát nemcsak elismerést, de a jövőre vonatkozó hasznos és szakszerű tanácsokat is kaptunk.

     A faszobrok és a rendezett porták, míves kapuk,Ilus néni muskátlis udvara megállásra késztette a látogatókat, csakúgy a mályvacserjén szellő ringatta kerámiadíszek. Az emlékmű környékét rendben találták, majd egy selyemakác és gyümölcstől roskadó naspolyafa felhívta magára figyelmüket, de egy ablakban és tornácon alázúduló virágözön, egy nyitott kapu is megállította a társaságot. Ádám nem hazudtolta meg szakmáját! Azonnal látni szerette volna a kertet is, ahol a selyemakác testvérét is megtalálta, ámulata a kert végéig kitartott.  Cilike kedvesen elárulta: ez Juditék kertje.

     A faluvégi kereszt környékének megtekintését javasoltam.  A kereszt a falu épített kulturális örökségének része.  Nem az idén történt a terület rendezése, de elmondtam, hogy ez folyamatos, az idén is ültettünk új cserjéket és fát. Jóleső érzéssel zsebeltem be az elismerő szavakat, mely a vegyesen kiültetett cserjék látványának és az ötletnek, a gondozásnak szólt. A padok és asztal a kihelyezése óta még kedveltebbé vált a látogatók számára, annál is inkább, mert a Kéktúra útvonal érinti. A helyet elmélkedésre alkalmasnak vélték, ahol kinyílik a tér a falu végén és szárnyra kaphatnak a gondolatok.

    A Sportpálya felé tereltük lépteinket, de előtte még a Petőfi utca gazdag zöld kiültetése, az udvarokban a színes virágok és a polgármester úr ápolt kertje, csinos madáretetője vonta magára a figyelmüket.  A patakparti cserjés, ligetes területet csinosnak találták. A temetőhöz indultunk. Elismeréssel szóltak a madárváró cserjés majdani szépségéről, mondván: a szakértő szem látja milyen lesz, ha megnő!  A falu bejáratánál fogadja a látogatókat és ennek folytatása a kis fahíd mellett alakuló liget is! Én eközben a fű közül előbújó tavaszi hagymás virágokról álmodoztam. A hivatalba visszatérve elismeréssel adózhattunk a teljesítményért, a 34 Celsius fokos hőségben kitartó és nem lankadó szakemberi kíváncsiságért.

 A település elnyerte látogatóink tetszését, reméljük a bírálatoknál is találkozunk az elismerés megnyilvánulásával!

 

Virágos Magyarország              Virágos Magyarország 

 

Bakonykúti, 2012. szeptember 19.

                                                  Takács Judit

"""
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas