A „Fejér Megyei Hírlap” 2012.augusztus 22.-én így számolt be Bakonykúti Szent István Napi ünnepségéről:

 

 „Bakonykúti község számára kettős jelentősége van augusztus húszadikának. Az ország más településeihez hasonlóan megemlékeztek az államalapításról és első királyunkról, Szent Istvánról, de felelevenítették a saját múltjukat, hagyományaikat is, mivel ezekben a napokban van a falu hagyományos búcsú ünnepe is. A Himnusz elhangzása után ünnepi beszédében Marics József polgármester emlékezett meg Szent István életművéről, a magyar államiságról. Felidézte, hogy István már az ezres évek elején tudta, hogy az „egy nyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”, míg a vendégek, jövevények befogadása hasznot hajt az országnak. Ennek az intelemnek különös jelentősége volt Bakonykúti számára. Ennek is volt köszönhető, hogy a több, mint 250 éve ide települt svábok új hazát találtak itt, majd ők is befogadók lettek. Szeretettel fogadták a világháború után a Felvidékről elűzött és ide telepített magyarokat, de azokat is, akik az elmúlt negyedszázadban egyre növekvő számban költöztek ki a városból és választották lakóhelyül ezt a gyönyörű települést. Az ünnepség második részében az önkormányzat képviselő-testülete a tősgyökeres, legalább ötven éve Bakonykútiban élő lakosoknak mondott köszönetet a „Bakonykútiért Emlékérem” adományozásával. Az ünnepségen a javaslatot előterjesztő Dr. Fülöp Gyula települési képviselő elmondta, hogy Kuti, a középkori falu nem éledhetett volna újjá a sváb telepesek verejtékes munkája nélkül, s nem őrződhetett volna sokadik leszármazottaik kitartása nélkül. Ezt a múltat és a lehetőség biztosítását köszönte meg az önkormányzat a jelenben itt élő újonnan bejöttek sokasága nevében. Az emlékérmet a 22 fő nevében Kaufman Jenőné vette át, aki több cikluson át végzett képviselői munkájával és templom gondnoki teendőinek ellátásával vált méltóvá erre. Valamennyi elismerésben részesült személy oklevelet kapott, amelyet a svábok érkezését megörökítő képzőművészeti alkotás díszít. Az ünnepséget követően a Móri Ifjúsági Fúvószenekar alkalomhoz illő koncertjével aratott nagy sikert.”

 

   A következő nap programja a játékról és a szórakozásról szólt. A gyerekeknek a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai, valamint bakonykúti, csóri és székesfehérvári fiatalok szerveztek kézműves és változatos, játékos programokat. A környékbeli településekről is sokan voltak kíváncsiak az MTK és a Videoton egykori válogatott és élvonalbeli labdarúgóira, akik az Iszkaszentgyörgy és a Bakonykúti öregfiúk csapataival küzdöttek az V. Szilva Kupa elnyeréséért, amely ez évben ismét az MTK-nak sikerült. A rendezvény sikerét a Pokol Pince vendéglő szakácsai által elkészített szarvaspörkölt kóstolása koronázta meg.

"""
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas