Bakonykúti Községért Közalapítvány

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

E-mail: bakonykuti@vivamail.hu

Tisztelt Lakosság!

 

Nagy örömmel és köszönettel tájékoztatom Önöket, hogy az adózó magánszemélyek a 2010. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával 85.306 forinttal támogatták a „Bakonykúti Községért Közalapítványt”, mely összeget 2011. december hónapban az adóhatóság kiutalta részünkre. Úgy gondolom, hogy az Önök támogatása egy előlegezett bizalom is a 2011. évben az önkormányzat képviselő-testülete által megválasztott, teljesen új összetételű Kuratórium számára. A Kuratórium a megválasztását követő első ülésén úgy döntött, hogy a megvalósítandó feladatok meghatározásakor támaszkodni kíván a lakosság véleményére, ötleteire. Ennek megfelelően a 2011. évben kapott, valamint az előző években felhalmozott támogatási összeget a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célok szerint, összhangban az önkormányzat képviselő-testülete által 2012. évre meghatározott feladatokkal, de az Önök véleményére, javaslataira támaszkodva kívánjuk a településünk és az itt élő emberek javára felhasználni. Ennek érdekében kérem, hogy ötleteiket, javaslataikat jutassák el a Kuratórium részére szóban, vagy írásban a Polgármesteri Hivatal postaládájába helyezve, vagy e-mail-ben a bakonykuti@vivamail.hu címen.

Kérem továbbá Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával ez évben is támogassák alapítványunkat. A „Bakonykúti Községért Közalapítvány” adószáma: 18495889-1-07. Az egy százalékon túl, adományok befizetésére a Polgármesteri Hivatalban átvehető sárga csekken van lehetőség.

Bakonykúti, 2012. január 30.

                Tisztelettel:

                               Meiszter Attiláné

                              Kuratórium elnöke

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas