ISISZKASZENTGYÖRGY ÉS BAKONYKÚTI  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTEREI

M E G H Í V Ó

Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének tagjait
rendkívüli együttes testületi ülésre

2011. április 18-án (hétfő) 17 órára

összehívjuk

Az ülés helye: Községháza (8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.)

Napirendre javasoljuk:

1./  Javaslat körjegyzői pályázat lebonyolítása ügyében

      Ea: Gáll Attila polgármester

2./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása    módosítására

      Ea: Gáll Attila polgármester

Kérjük a tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjenek megjelenni!

Kérem, hogy esetleges akadályoztatását szíveskedjen előre jelezni!

Iszkaszentgyörgy, 2011. április 13.

Tisztelettel:

   Gáll Attila                         Marics József

  polgármester                    polgármester

Iszkaszentgyörgy                 Bakonykúti

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas