Tisztelt Lakosság!

 

            Tájékozatom Önöket, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 16.-án (szombaton)  09.00-tól kezdődően faluszépítő közösségi munkát szervez, amelyben számít a lakosság aktív részvételére. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ezen a napon tegyék rendbe az ingatlanuk előtt lévő közterületet, úgy, hogy ott a hamarosan kezdődő fűnyírást zavartalanul lehessen végezni. Akik ezen felül is kívánnak tenni a falunk szépítése érdekében, azokat az alábbi munkákra és helyszínekre várjuk ezen a napon:

- a Szabadság u. végén lévő kereszt és a kitelepítettek emlékműve környékének rendbetételére

- a Szabadság és Ady E. utcákban lévő vízelvezető árkok tisztítására

- a Jókai utcában lévő zöldterület tisztítására, gereblyézésére (kérjük, hogy ezt követően itt kerti zöldhulladékot ne helyezzenek el)

- a Gagarin utcai kertek végében kitisztított út mentén a szemét összegyűjtése (az elszállításról ez alkalommal az önkormányzat gondoskodik, de a továbbiakban kérjük a közterületre vonatkozó rendet itt is szíveskedjenek betartani)

- a bolt, kocsma környékének rendbetétele

- a Guttamási-Bakonykúti út mentén a szemét összegyűjtése, csatlakozva a Föld Napja alkalmából szervezett országos akcióhoz (ehhez a munkához védőkesztyűt, láthatósági mellényt és gyűjtőzsákot biztosítunk) 

 

Találkozás: 09.00-kor a Polgármesteri Hivatal udvarán

A munka végeztével mindenkit várunk a sportpályára, egy szalonnasütés melletti beszélgetésre. Kérjük, hogy a munkához szükséges szerszámokról, valamint a sütnivalóról mindenki önállóan gondoskodjon. 

            Az önkormányzat a település közterületén a fűnyírást az Agrofauna Bt.-vel fogja végeztetni, de a Képviselő-testület kéri az ingatlan tulajdonosokat, hogy a saját ingatlanjuk előtt, a járda és az úttest széle közötti részen mindenki saját maga végezze a fűnyírást, így egyrészt költséget tudunk megtakarítani, másrészt elkerülhetők, hogy a lakosság által kiültetett és gondozott növényekben károkozás történjen.   

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy ez évben is beneveztünk a „Virágos Magyarországért” mozgalomba, amelyben az elmúlt években már több alkalommal is elismerésre méltóan vett részt településünk. Szeretnénk, ha ez folytatódna, ezért kérjük az Önök segítségét és aktív közreműködését a településünk környezeti értékeinek megőrzésében és szebbé tételében. Kérjük, hogy aki teheti és ahol lehetséges, gondozza és virágokkal ültesse be az előkertjét, az ingatlanja előtti közterületet. Ennek során olyan magyar nemesítésű növény- és virágfajtákat használjanak, amelyek harmóniában vannak a tájjal és az épített környezetünkkel.  A közterületen lévő virágládáink gondozását már eddig is többen vállalták. Terveink szerint ez évtől az önkormányzat csak a játszótéren és a faluközpontban lévő virágládákat gondozza, a többi hat virágláda gondozására, „örökbe fogadására” 2011. április 16-ig várjuk a lakosság jelentkezését. Természetesen a virágokat a gondozást vállalókkal egyeztetve biztosítani fogjuk. A virágládák közterületen való elhelyezését is az Önök javaslata, illetve vállalása alapján változtatnánk. 

A „Bakonykúti Községért Közalapítvány” az elmúlt években már jelentős anyagi támogatást nyújtott a településünk közterületének szebbé tételéhez, őszintén remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Kérem ezért, hogy aki megteheti adományával (a befizetéshez szükséges csekk a Polgármesteri Hivatalban átvehető) vagy a személyi jövedelem adó 1%-ának a felajánlásával támogassa a közalapítványt. (Adószám: 18495889-1-07)

Bakonykúti, 2011. április 08.

                                                           Marics József
                                                            Polgátmester

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas