Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vackor Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc utca 35.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közoktatási törvény 54-55.§ (2) bekezdésében foglaltak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség a közoktatási törvény 17-18. §-a szerint, pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél,

§         minimum 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         büntetlen előélet

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai vezetői program, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy az 1992. évi XXIII. tv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn, és hozzájárul a pályázati anyag sokszorosításához, illetve a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila nyújt, a 22/441-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-534/2011. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

 

§         Személyesen: Gáll Attila, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Iszkaszentgyörgyi és Bakonykúti Önkormányzatok honlapjain - 2011. április 5.

§         Oktatási Közlöny

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iszkaszentgyorgy.hu és www.bakonykuti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas