ÁLLÁSHIRDETÉS

Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzősége

 állást hirdet

pénzügyi ügyintézői

álláshelyre közszolgálati jogviszonyba.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 havi próbaidő kikötésével.

Munkavégzés helye:

Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 9/1995. (II. 3.) Korm. r. 1. sz. melléklete 16. pontja alapján pénzügyi igazgatási feladatok, ebből

Önkormányzati költségvetés, pénzügyi, könyvelési és gazdálkodási feladatok megoldása, azzal összefüggő ügyek döntésre előkészítése, végrehajtása. Éves költségvetés és költségvetési beszámoló készítése, analitikus nyilvántartások vezetése adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartás, bevételezés, állományváltozással kapcsolatos feladatok ellátása, banki utalások elvégzése.

A fentieken túlmenően leltározási, selejtezési feladatok, önkormányzati szerződésben alapuló pénzbeli követelések végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény előírásai az irányadók.

Feltételek:

·          Magyar állampolgárság,

·          Cselekvőképesség,

·          Büntetlen előélet,

·          Középfokú képesítés, közgazdasági szakképzettség, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, továbbá regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

·          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

·          6 hónap próbaidő vállalása.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

·          Középfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelő végzettség,

·          Önkormányzati költségvetési gazdálkodásban, költségv. Államháztartási intézm. szerzett 1 év szak. gyak. – 1 év szakmai tapasztalat,

·          Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·          Közigazgatási alapvizsga megléte.

Előnyt jelentő kompetenciák:

·          Megbízhatóság, pontosság, felelősségvállalás, problémamegoldó, döntési képesség

Benyújtandó iratok, igazolások:

·          Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában igazolás a kérelem benyújtásáról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Parajdi Cecília nyújt, a (22) 441-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·          Postai úton, a pályázatnak az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Községek Körjegyzősége (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) c. történő megküldésével 

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas