Beszámoló
Várpalotai Harckiképző Központ
Civil Szervezeteknek tartott tájékoztatójáról, 2011. február 21. 14.00.

            A beszámolót Fürst Tamás ezredes a Bakony Harckiképző Központ vezetője és Hagyó Krisztián százados tartotta. Jelen voltak a gyakorlatok kapcsán  érintett települések polgármesterei, a HM. Verga Zrt. képviselői, az Otthonunk Bakonykuti Egyesület képviselelői valamint független Bakonykúti lakosként meghívást kaptam, tekintettel a november 3.án szervezett  nagy sikerű fórumra.

Fürst ezredes beszámolójában elmondta, hogy a honvédségnek jelentős költség és gyakorlat csökkentéssel kell számolnia. A tervezett időpontokat mindenki írásban megkapta. A betervezett nemzetközi gyakorlatok közül, melyek időpontjait már kijelölték a holland hadsereg gyakorlata elmarad. (Ezt örömmel nyugtáztuk.)

Az Európai Unió Katonai Tanácsa bemutató gyakorlata viszont megtartásra kerül. Ez Bakonykuti lakosságát zajhatás szempontjából nem érinti, mivel a gyakorlatot Hajmáskér térségében tartják meg. A gyakorlatra való felkészülés során csapatmozgások azonban Bakonykuti térségében is előfordulhatnak.

A Harckiképző Központ  őrzés-védő szolgálatát  katonák végzik, a teljes átvétel megtörtént. Ezt a belépéskor a kapunál mi is tapasztaltuk.

A természetvédelem a katonák kiképzésében fontos szerepet játszik. A katonák tevékenységük során nem zavarhatják az élővilágot, nem rombolhatják a természetet. Erre különös figyelmet fordítanak a kiképzés során.

Fontos szempontként említette  a  lakossággal való együttműködést. Kiemelte, hogy a hadsereg  hajlandó mindenhova elmenni, mindenkivel megbeszélni a konfliktus helyzetet. Itt említette meg a november 3.-i fórumot, mely civil kezdeményezésre jött létre Bakonykutiban.

 A tárca a kabinetfőnököt bízta meg a feladat végrehajtásával, mely eredménye a jövőre nézve:

-         a falu lakosságának nyugalma érdekében nem lesznek helikopteres berepülések

-         és harci repülőgépekkel nem tartanak gyakorlatot a falu felett

-         Kiemelte, hogy a májusi hadgyakorlat, mely a Katonai Főiskola végzős tanulóinak vizsgagyakorlata érinti bakonykuti lakosságát, azonban a novemberi fórum, mely Takácsné egyéni civil kezdeményezésére jött létre – eredményének következtében:

-         egységenként nem a szokásos 12 löveggel, hanem 4 löveggel történik a kilövés.

-         fél töltet használatával, mely jóval alacsonyabb zajhatással jár.

-         átlövés a falu fölött nem lesz

-         a lövések nem lesznek folyamatosak és nem lesz sorozatlövés.

Az ezredes beszámolójában elmondta, hogy a Harckiképző Központ területén olyan különleges kiképzési feladatokat is végrehajtanak esetenként, amikor a katonáknak egyénileg vagy kisebb csoportokban éjszaka is rejtőzködve, kilétük feltárása nélkül kell mozgást végrehajtani. Ez esetenként konfliktus forrását jelenti a vadászokkal, a gazdálkodókkal, mivel ez éjszaka rendkívűl balesetveszélyes helyzeteket eredményezhet. Igyekeznek a szükséges információkat rendelkezésre  bocsátani, de a folyamatos információcsere mellett mindkét fél érdeke, hogy a kötelező és érvényes  szabályokat betartsák saját biztonságuk érdekében.

Az ívóviz ellátásról is szó esett. A bakonykúti bázis területén a 2008-ban megkezdett kút fúrása 2010-ben befejeződött. A kút jelenleg nem üzemel. A vezeték kiépítése is megtörtént Bakonykuti településig. A település polgármesterével Marics József úrral megkezdődtek a tárgyalások, melynek fontos eleme, hogy a honvédelmi tárca milyen anyagi hozzájárulással tudna közreműködni a közös üzemeltetésben. Ez a honvédség sürgős érdeke is, mert jelenleg a katonaság ivóvízzel történő ellátása tartályokból történik. Ezeknek  folyamatos utántöltése  pénz- és energiaigényes. Bakonykuti polgármestere hozzászólásában elmondta, hogy már 2000-ben Bakonykutiból tervezte megoldani a honvédség a Csörlőházi bázis ivóvíz ellátását, de akkor ez anyagi okok miatt elmaradt. Mivel a honvédség ezt a problémát azóta sem oldotta meg, a polgármester felvette a kapcsolatot a HM infrastrukturális beruházásokért felelős vezetőjével a tervezett közös beruházás folytatásáért. A megvalósulási tanulmány elkészítése folyamatban van, ha sikerül megállapodni akkor vagy a honvédséggel közösen rácsatlakozunk a regionális hálózatra, vagy a bakonykuti vízmű olyan mértékű felújítását, fejlesztését végezzük el a honvédséggel közösen, hogy az a község biztonságos ellátása mellett a honvédségi igényeket is kielégítse.

Az Otthonunk Bakonykúti Egyesület kérte, hogy a tárgyalásokról folyamatos tájékoztatást szeretne kapni.

Kertész Lórántné megkérdezte, hogy a Guttamási – Bakonykúti bekötő út rossz minősége miatt a honvédség járműforgalmát lehetséges -e más irányba terelni.

Fürst ezredes válaszában elmondta, az út állapotáért a Közútkezelő a felelős. A katonaság mozgása útvonal engedély alapján történik, olyan minőségű és szélességű úton, mely rendelkezésre áll.

A Honvédelmi tárcánál  az átszervezés után dr. Németh Béla ezredes az infrastruktúráért felelős. A vízbázis téma is az Ő hatásköre.

A tájékoztatóra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársai egyéb elfoglaltság miatt nem jöttek el.

Köszönöm a Fürst ezredesnek és Marics polgármester úrnak a meghívást és az elismerő szavakat.

                                                   Takácsné Albert Judit

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas