Közösségi munka

A Bakonykúti „Szépkorúak Társasága” úgy döntött, hogy az április 28-i munkanapnak nyilvánított szombaton a falu nem dolgozó lakosságát munkára hívja. A kezdeményezés sikeres volt, mivel a meghirdetett 9 órai kezdésre összeállt a csapat, amely a temetőn belül tett rendet. Az eddig elhanyagolt részeken, a bozót kiirtása után, több régi időkből származó sírkő bukkant elő. A bokrok között hevert annak a keresztnek is a maradványa, amely hajdanán a falu nyugati kijáratánál állt. A munkában aktívan részt vevő Dr. Fülöp Gyula régész felajánlotta a segítségét a falu múltját őrző emlékek további feltárásához és megőrzéséhez.
A „Szépkorúak Társasága” is folytatni kívánja a megkezdett munkát, hozzájárulva ezzel a település értékeinek megőrzéséhez, valamint a falu még szebbé és rendezettebbé tételéhez.

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas